نمایش گستر
نمایش گستر

درباره دره مرگ

داستان فیلم :

مزدورانی که چیزی برای از دست دادن ندارند برای نجات یک مهندس زیستی که در پناهگاه جنگ سرد زندانی شده است استخدام می شوند. با ورود به این مرکز شوم، زمانی که مورد حمله موجودی ناشناخته و مرگبار قرار می گیرند، خود را درگیر مبارزه ای برای جان خود می بینند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دره مرگ

کارگردانان دره مرگ

دیدگاه‌های دره مرگ