راهنمای رده سنی

جی – تماشاگران عمومی (G – General Audiences)

تمامی سنین پذیرفته می‌شوند. هیچ چیزی باعث آزار والدین برای تماشای کودکان نمی‌شود.

پی‌جی – سرپرستی والدین پیشنهاد می‌شود (PG – Parental Guidance Suggested)

برخی از مواد ممکن است برای کودکان مناسب نباشد. راهنمایی و سرپرستی از سوی والدین تقاضا می‌شود. ممکن است حاوی مطالبی باشد که والدین برای فرزندان خردسال خود مناسب ندانند.

پی‌جی-۱۳ – تذکر قاطع به والدین (Parents Strongly Cautioned)

برخی از مطالب ممکن است برای کودکان زیر ۱۳ سال نامناسب باشند. از والدین درخواست می‌شود احتیاط کنند. برخی از مطالب ممکن است برای کودکان پیش از نوجوانی نامناسب باشد.

آر – محدود (R – Restricted)

زیر ۱۷ سال به همراهی والدین یا سرپرست نیاز دارد. حاوی تعدادی محتوای بزرگسالانه است. از والدین خواسته می‌شود پیش از اینکه فرزندان خردسال خود را با خود ببرند در مورد فیلم اطلاعات بیشتری کسب کنند.

TV-Y

این رتبه مخصوص کودکان و نوجوانان است و برنامه‌هایی را پخش می‌کنند که همه نوجوانان با همه سنین می‌توانند این برنامه‌ها را تماشا کنند و محدودیت خاصی ندارد.

TV-Y7

این رتبه‌بندی شبکه برای افراد بالای ۷ سال را در بر می‌گیرد این رتبه برای استعداد یابی کودکان بالاتر از ۷ سال مورد بازدید قرار می‌گیرد و این برنامه‌ها می‌توانند استعداد کودکان را افزایش یا آنها را معرفی کنند.

TV-G

این رتبه‌بندی برای تمامی سنین است و همه می‌توانند با این رتبه برنامه‌ها را نظاره کنند. این شبکه‌ها امتیاز این را دارند که همه خانواده در کنار هم بدون محدودیت خاصی برنامه‌های تلویزیون را ببینند.

TV-PG

این رتبه از برنامه‌ها می‌تواند برای افراد زیر دوازده سال مناسب نباشد خانواده می‌تواند با صلاح دید خود این برنامه‌ها را برای کودکان خود به نمایش درآورند.

TV-14

این برنامه‌ها برای کودکان زیر ۱۲ سال مناسب نیستند و خانواده‌ها این برنامه‌ها را برای آنها مجاز نمی‌دانند. گاهی ممکن است بعضی از صحنه‌ها برای کودکان زیر ۱۲ مناسب نباشند در این صورت از این رتبه‌بندی استفاده می‌شوند.

TV-MA

این سری از برنامه‌ها برای سنین پایین 17 مناسب نیستند.